Concret Consulting - e-Wizerunek

e-Wizerunek
e-Komunikacja

Usługa realizowana
z iWizerunek.pl

Nasza usługa obejmuje monitorowanie i analizowanie skuteczności/efektywności działań z zakresu corporate social responsibility (CSR), a następnie stworzenie/modyfikacja strategii komunikacji w tym zakresie.

Komunikacja działalności prospołecznej i prośrodowiskowej stanowi uzupełnienie budowania wizerunku organizacji lub marki jako odpowiedzialnej i może przyczynić się do większej skuteczności działań w zakresie CSR i dotarciu do większej grupy odbiorców.

Korzyści:
• poprawa wizerunku i budowa reputacji na bazie działań CSR
• zwiększenie widoczności działań społecznych/CSR Twojej organizacji
• poznanie opinii nt. skuteczności/efektywności własnych działań z zakresu CSR
• budowa wizerunku poprzez opracowanie strategii komunikacji społecznej
w Internecie
• monitorowanie działań konkurencji w zakresie działań CSR
• wejście w interakcję z kreatorami opinii dzięki usłudze marketingu szeptanego (WOMM)

Na czym polega usługa dostarczana wspólnie
z iWizerunek.pl?

Narzędzia web analytics odgrywają w procesie budowy wizerunku i komunikacji działań CSR niebagatelną rolę. Monitorują Internet w poszukiwaniu danych według zadanych kryteriów i w przystępny sposób wizualizują trendy w czasie rzeczywistym.

Usługa polega na wykorzystaniu odpowiedniego narzędzia analitycznego identyfikującego rodzaj wypowiedzi, jej rodzaj, ładunek i nasilenie emocjonalne
w odniesieniu do konkurencji. Dzięki temu poznasz zdanie konsumentów na temat prowadzonych przez Twoją organizację działań społecznych.

W celu analizy wypowiedzi w Internecie pod kątem działań z zakresu CSR stosujemy autorski wskaźnik eCSR, na bazie którego tworzymy strategię e-marketingową i e-wizerunkową dopasowaną do potrzeb i kontekstu działania Twojej organizacji.

Dzięki nam poznasz zdanie konsumentów na temat prowadzonych przez Twoją organizację działań społecznych. Usługa e-Wizerunku i e-Komunikacji polega na stałej obserwacji przestrzeni internetowej (blogów, forów, artykułów na portalach oraz kanałów social media) i wyszukiwaniu w czasie rzeczywistym wszystkich wpisów dotyczących Twojej organizacji lub działań przez nią prowadzonych pod kątem zaangażowania społecznego.

Budowanie e-wizerunku pod kątem społecznym/CSR polega na budowie unikatowego przekazu łącząc cele biznesowe i społeczne. Obejmuje to m. in. wzbogacenie komunikacji o wartości społeczne i odpowiednie rozpropagowanie ich w Internecie zgodnie z ustaloną strategią marketingową. Musi ona tworzyć sieć informacji łatwą do wyszukania przez odbiorców. Nasza unikatowa strategia działania koncentruje się na zapewnieniu pełnego wsparcia zarówno w budowaniu treści, jak i w ich odpowiednim propagowaniu.

Wybierająć naszą usługę e-Wizerunku i e-Komunikacji otrzymujesz:
- skuteczne przekazywanie wartości Twojej marki
- przygotowanie spójnej strategii wizerunkowej Twojej marki
- osiągnięcie celów wizerunkowych
- precyzyjne komunikowanie informacji o Twojej marce
w miejscach, gdzie szukają ich kluczowe grupy interesariuszy.