Concret Consulting - CRM
Co obejmuje usługa?
Na podstawie wstępnego rozpoznania preferencji klienta, co do zakresu przedsięwzięcia i kontekstu, przystępujemy do organizacji partnerów i poddostawców niezbędnych rozwiązań. Po przedstawieniu i akceptacji wyceny przez klienta przystępujemy do działań (w zależności
od uzgodnionych warunków):

- opracowania koncepcji działań marketingowych istniejących lub nowych produktów (usług),
- ich promocji i komunikacji w Internecie,
- wspierających prac graficznych, drukarskich.

Ostatnim krokiem jest przygotowanie raportu końcowego zawierającego analizy (koszty, korzyści społeczne
i biznesowe) na podstawie przyjętych mierników sukcesu.

Marketing zaangażowany społecznie

Działania z tego zakresu polegają na przekazywaniu części zysku
ze sprzedaży produktów (usług) na cele społeczne lub środowiskowe. Przedsięwzięcie najlepiej sprawdza się w sektorze business-to-consumer
i praktycznie każdej branży handlowo-usługowej (np. bankowość, przemysł spożywczy).

Korzyści:
• przyciągnięcie nowych klientów
• dostęp do niszowego rynku konsumentów wrażliwych społecznie/środowiskowo
• wzrost sprzedaży
• wzmocnienie wizerunku i tożsamości marki

Czynniki sukcesu:
• masowość produktu
• dostęp do efektywnych kanałów sprzedażowych
• związek pomiędzy działalnością biznesową i wspieraną sprawą społeczną/środowiskową